سفر‌های آینده

کد تور نام تور تاریخ حرکت تاریخ برگشت روز شب نوع سفر شروع قیمت ظرفیت
1197 تور زنجان با قطار - گنبد سلطانیه پنج‌شنبه ۰۴ مرداد ۱۴۰۳ (۰۵:۵۰) پنج‌شنبه ۰۴ مرداد ۱۴۰۳ (۱۷:۳۲) ۱ ۰ قطار ۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان ۱
1193 تور قزوین با قطار پنج‌شنبه ۰۴ مرداد ۱۴۰۳ (۰۷:۰۰) پنج‌شنبه ۰۴ مرداد ۱۴۰۳ (۱۸:۰۲) ۱ ۰ قطار ۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان ۱۳
1185 تورقطار ورسک تا لفور -قطار شمال سوادکوه پنج‌شنبه ۰۴ مرداد ۱۴۰۳ (۰۷:۱۵) پنج‌شنبه ۰۴ مرداد ۱۴۰۳ (۲۰:۲۴) ۱ ۰ قطار ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان ۳
1189 تور زیولا با قطار جمعه ۰۵ مرداد ۱۴۰۳ (۰۷:۱۵) جمعه ۰۵ مرداد ۱۴۰۳ (۲۰:۲۴) ۱ ۰ قطار ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان ۲
1198 تور زنجان با قطار - گنبد سلطانیه جمعه ۱۲ مرداد ۱۴۰۳ (۰۵:۵۰) جمعه ۱۲ مرداد ۱۴۰۳ (۱۷:۳۲) ۱ ۰ قطار ۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان ۱۶
1194 تور قزوین با قطار جمعه ۱۲ مرداد ۱۴۰۳ (۰۷:۰۰) جمعه ۱۲ مرداد ۱۴۰۳ (۱۸:۰۲) ۱ ۰ قطار ۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان ۲
1186 تورقطار ورسک تا لفور -قطار شمال سوادکوه جمعه ۱۲ مرداد ۱۴۰۳ (۰۷:۱۵) جمعه ۱۲ مرداد ۱۴۰۳ (۲۰:۲۴) ۱ ۰ قطار ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان ۱۷
1190 تور زیولا با قطار جمعه ۱۲ مرداد ۱۴۰۳ (۰۷:۱۵) جمعه ۱۲ مرداد ۱۴۰۳ (۲۰:۲۴) ۱ ۰ قطار ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان ۲
کد تور نام تور تاریخ حرکت تاریخ برگشت روز شب نوع سفر شروع قیمت ظرفیت
1168 تور قطار تخت سلیمان تکاب پنج‌شنبه ۰۴ مرداد ۱۴۰۳ (۰۵:۵۰) جمعه ۰۵ مرداد ۱۴۰۳ (۱۷:۳۲) ۲ ۱ قطار ۴,۴۵۰,۰۰۰ تومان ۱۷
1178 تور قطار اپرت پنج‌شنبه ۰۴ مرداد ۱۴۰۳ (۰۷:۰۵) جمعه ۰۵ مرداد ۱۴۰۳ (۱۶:۵۶) ۲ ۱ قطار ۴,۸۵۰,۰۰۰ تومان ۱۵
1176 تور قطار ارومیه مهاباد دالامپر دوشنبه ۰۸ مرداد ۱۴۰۳ (۲۳:۴۰) پنج‌شنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۳ (۱۶:۰۰) ۳ ۲ قطار ۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۱۳
1173 تور قطار تبریز سرعین اردبیل سه‌شنبه ۰۹ مرداد ۱۴۰۳ (۱۸:۴۵) جمعه ۱۲ مرداد ۱۴۰۳ (۲۲:۰۰) ۳ ۲ قطار ۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان ۵
1205 تور چال کندی با قطار - دزفول توبیرون چهارشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۳ (۱۵:۱۵) جمعه ۱۲ مرداد ۱۴۰۳ (۱۶:۲۲) ۲ ۱ قطار ۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان ۱۲
1169 تور قطار تخت سلیمان تکاب پنج‌شنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۳ (۰۵:۵۰) جمعه ۱۲ مرداد ۱۴۰۳ (۱۷:۳۲) ۲ ۱ قطار ۴,۴۵۰,۰۰۰ تومان ۱۷
1179 تور قطار اپرت پنج‌شنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۳ (۰۷:۰۵) جمعه ۱۲ مرداد ۱۴۰۳ (۱۶:۵۶) ۲ ۱ قطار ۴,۸۵۰,۰۰۰ تومان ۱۲
1174 تور قطار تبریز سرعین اردبیل سه‌شنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۳ (۱۸:۴۵) جمعه ۱۹ مرداد ۱۴۰۳ (۲۲:۰۰) ۳ ۲ قطار ۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان ۵
1183 تور قلعه بابک و ارسباران سه‌شنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۳ (۱۸:۴۵) جمعه ۱۹ مرداد ۱۴۰۳ (۲۲:۰۰) ۳ ۲ قطار ۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۲۲
کد تور نام تور تاریخ حرکت تاریخ برگشت روز شب نوع سفر شروع قیمت ظرفیت

محبوبترین تورها

تور قطار تخت سلیمان تکاب

مبدا

تهران (تهران)

مقصد

زنجان (زنجان)

شروع قیمت 4,450,000 تومان

2 روز
تاریخ های حرکت تور
پنج‌شنبه 04 مرداد 1403 (05:50)
پنج‌شنبه 11 مرداد 1403 (05:50)
پنج‌شنبه 18 مرداد 1403 (05:50)

تور قطار تبریز سرعین اردبیل

مبدا

تهران (تهران)

مقصد

تبریز (آذربایجان شرقی)

شروع قیمت 6,950,000 تومان

3 روز
تاریخ های حرکت تور
سه‌شنبه 09 مرداد 1403 (18:45)
سه‌شنبه 16 مرداد 1403 (18:45)
سه‌شنبه 23 مرداد 1403 (18:45)

تور قطار ارومیه مهاباد دالامپر

مبدا

تهران (تهران)

مقصد

ارومیه (آذربایجان غربی)

شروع قیمت 7,100,000 تومان

3 روز
تاریخ های حرکت تور
دوشنبه 08 مرداد 1403 (23:40)
سه‌شنبه 30 مرداد 1403 (23:40)

تور قطار اپرت

مبدا

تهران (تهران)

مقصد

سمنان (سمنان)

شروع قیمت 4,850,000 تومان

2 روز
تاریخ های حرکت تور
پنج‌شنبه 04 مرداد 1403 (07:05)
پنج‌شنبه 11 مرداد 1403 (07:05)
پنج‌شنبه 18 مرداد 1403 (07:05)
پنج‌شنبه 25 مرداد 1403 (07:05)

تور قلعه بابک و ارسباران

مبدا

تهران (تهران)

مقصد

تبریز (آذربایجان شرقی)

شروع قیمت 6,200,000 تومان

3 روز
تاریخ های حرکت تور
سه‌شنبه 16 مرداد 1403 (18:45)
سه‌شنبه 23 مرداد 1403 (18:45)

تورقطار ورسک تا لفور -قطار شمال سوادکوه

مبدا

تهران (تهران)

مقصد

سوادكوه (مازندران)

شروع قیمت 1,700,000 تومان

1 روز
تاریخ های حرکت تور
پنج‌شنبه 04 مرداد 1403 (07:15)
جمعه 12 مرداد 1403 (07:15)
پنج‌شنبه 18 مرداد 1403 (07:15)

تور زیولا با قطار

مبدا

تهران (تهران)

مقصد

شیرگاه (مازندران)

شروع قیمت 1,700,000 تومان

1 روز
تاریخ های حرکت تور
جمعه 05 مرداد 1403 (07:15)
جمعه 12 مرداد 1403 (07:15)

تور قزوین با قطار

مبدا

قزوین (قزوین)

مقصد

قزوین (قزوین)

شروع قیمت 1,550,000 تومان

1 روز
تاریخ های حرکت تور
پنج‌شنبه 04 مرداد 1403 (07:00)
جمعه 12 مرداد 1403 (07:00)
پنج‌شنبه 18 مرداد 1403 (07:00)

تور زنجان با قطار - گنبد سلطانیه

مبدا

تهران (تهران)

مقصد

زنجان (زنجان)

شروع قیمت 1,550,000 تومان

1 روز
تاریخ های حرکت تور
پنج‌شنبه 04 مرداد 1403 (05:50)
جمعه 12 مرداد 1403 (05:50)
پنج‌شنبه 18 مرداد 1403 (05:50)

تور چال کندی با قطار - دزفول توبیرون

مبدا

تهران (تهران)

مقصد

اندیمشك (خوزستان)

شروع قیمت 5,700,000 تومان

2 روز
تاریخ های حرکت تور
چهارشنبه 10 مرداد 1403 (15:15)
چهارشنبه 24 مرداد 1403 (15:15)