سفر‌های آینده

کد تور نام تور تاریخ حرکت تاریخ برگشت روز شب نوع سفر شروع قیمت ظرفیت رزرو
1031 تور قطار زنجان پنج‌شنبه ۰۳ خرداد ۱۴۰۳ (۰۵:۵۰) پنج‌شنبه ۰۳ خرداد ۱۴۰۳ (۱۷:۳۲) ۱ ۰ قطار ۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان ۱
1026 تور قطار قزوین پنج‌شنبه ۰۳ خرداد ۱۴۰۳ (۰۷:۰۰) پنج‌شنبه ۰۳ خرداد ۱۴۰۳ (۱۸:۱۹) ۱ ۰ قطار ۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان ۲
1028 تور قطار رشت (قطارهای سالنی صبا) پنج‌شنبه ۰۳ خرداد ۱۴۰۳ (۰۷:۲۵) پنج‌شنبه ۰۳ خرداد ۱۴۰۳ (۱۷:۵۰) ۱ ۰ قطار ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان ۱
1027 تور قطار قزوین جمعه ۰۴ خرداد ۱۴۰۳ (۰۷:۳۰) جمعه ۰۴ خرداد ۱۴۰۳ (۱۸:۱۹) ۱ ۰ قطار ۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان ۲
1029 تور قطار قزوین پنج‌شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۳ (۰۷:۰۰) پنج‌شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۳ (۱۸:۱۹) ۱ ۰ قطار ۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان ۲
1033 تور قطار زنجان جمعه ۱۱ خرداد ۱۴۰۳ (۰۵:۵۰) جمعه ۱۱ خرداد ۱۴۰۳ (۱۷:۳۰) ۱ ۰ قطار ۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان ۱
1034 تور قطار رشت (قطارهای سالنی صبا) جمعه ۱۱ خرداد ۱۴۰۳ (۰۷:۲۵) جمعه ۱۱ خرداد ۱۴۰۳ (۱۷:۵۰) ۱ ۰ قطار ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان ۱
کد تور نام تور تاریخ حرکت تاریخ برگشت روز شب نوع سفر شروع قیمت ظرفیت رزرو
986 تور قطار شیراز دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ (۱۹:۳۵) پنج‌شنبه ۰۳ خرداد ۱۴۰۳ (۱۶:۵۵) ۳ ۲ قطار ۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان ۱۲
999 تور قطار اورامانات مریوان ( کردستان ) سه‌شنبه ۰۱ خرداد ۱۴۰۳ (۰۱:۲۰) پنج‌شنبه ۰۳ خرداد ۱۴۰۳ (۱۷:۳۰) ۳ ۲ قطار ۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان ۱۳
995 تور قطار ایلام دره شهر سه‌شنبه ۰۱ خرداد ۱۴۰۳ (۱۵:۱۵) جمعه ۰۴ خرداد ۱۴۰۳ (۱۶:۲۰) ۳ ۲ قطار ۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۲
1014 تور قطار تبریز جلفا کندوان سه‌شنبه ۰۱ خرداد ۱۴۰۳ (۱۸:۳۵) جمعه ۰۴ خرداد ۱۴۰۳ (۲۲:۰۰) ۳ ۲ قطار ۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۱۴
991 تور قطار لرستان چهارشنبه ۰۲ خرداد ۱۴۰۳ (۱۵:۱۵) جمعه ۰۴ خرداد ۱۴۰۳ (۲۰:۰۰) ۲ ۱ قطار ۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۹
1019 تور قطار تخت سلیمان تکاب پنج‌شنبه ۰۳ خرداد ۱۴۰۳ (۰۵:۵۰) جمعه ۰۴ خرداد ۱۴۰۳ (۱۷:۳۰) ۲ ۱ قطار ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان ۳
1005 تور قطار اپرت پنج‌شنبه ۰۳ خرداد ۱۴۰۳ (۰۷:۰۵) جمعه ۰۴ خرداد ۱۴۰۳ (۱۶:۵۶) ۲ ۱ قطار ۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان ۱۶
996 تور قطار ایلام دره شهر سه‌شنبه ۰۸ خرداد ۱۴۰۳ (۱۵:۱۵) جمعه ۱۱ خرداد ۱۴۰۳ (۱۶:۲۰) ۳ ۲ قطار ۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۲
987 تور قطار شیراز سه‌شنبه ۰۸ خرداد ۱۴۰۳ (۱۹:۳۵) جمعه ۱۱ خرداد ۱۴۰۳ (۱۶:۵۵) ۳ ۲ قطار ۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان ۱۳
1003 تور قطار گلستان وترکمن صحرا سه‌شنبه ۰۸ خرداد ۱۴۰۳ (۲۱:۱۵) جمعه ۱۱ خرداد ۱۴۰۳ (۱۸:۴۵) ۳ ۲ قطار ۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۱۱
1011 تور قطار ارومیه مهاباد دالامپر سه‌شنبه ۰۸ خرداد ۱۴۰۳ (۲۳:۴۰) جمعه ۱۱ خرداد ۱۴۰۳ (۱۶:۰۰) ۳ ۲ قطار ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان ۱۰
1000 تور قطار اورامانات مریوان ( کردستان ) چهارشنبه ۰۹ خرداد ۱۴۰۳ (۰۱:۲۰) جمعه ۱۱ خرداد ۱۴۰۳ (۱۷:۳۰) ۳ ۲ قطار ۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان ۱۲
992 تور قطار لرستان چهارشنبه ۰۹ خرداد ۱۴۰۳ (۱۵:۱۵) جمعه ۱۱ خرداد ۱۴۰۳ (۲۰:۰۰) ۲ ۱ قطار ۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۱۰
1020 تور قطار تخت سلیمان تکاب پنج‌شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۳ (۰۵:۵۰) جمعه ۱۱ خرداد ۱۴۰۳ (۱۷:۳۰) ۲ ۱ قطار ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان ۱
1006 تور قطار اپرت پنج‌شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۳ (۰۷:۰۵) جمعه ۱۱ خرداد ۱۴۰۳ (۱۶:۵۶) ۲ ۱ قطار ۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان ۱۶
1015 تور قطار تبریز جلفا کندوان پنج‌شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۳ (۱۸:۳۵) یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۳ (۲۲:۰۰) ۳ ۲ قطار ۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۱۴
988 تور قطار شیراز پنج‌شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۳ (۱۹:۳۵) یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۳ (۱۶:۵۵) ۳ ۲ قطار ۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان ۱۳
1004 تور قطار گلستان وترکمن صحرا پنج‌شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۳ (۲۱:۱۵) یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۳ (۱۸:۴۵) ۳ ۲ قطار ۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۱۱
کد تور نام تور تاریخ حرکت تاریخ برگشت روز شب نوع سفر شروع قیمت ظرفیت رزرو

محبوبترین تورها

تور قطار شیراز

مبدا

تهران (تهران)

مقصد

شیراز (فارس)

شروع قیمت 5,700,000 تومان

3 روز
تاریخ های حرکت تور
دوشنبه 31 اردیبهشت 1403 (19:35)
سه‌شنبه 08 خرداد 1403 (19:35)
پنج‌شنبه 10 خرداد 1403 (19:35)
سه‌شنبه 22 خرداد 1403 (19:35)
دوشنبه 28 خرداد 1403 (19:35)

تور قطار لرستان

مبدا

تهران (تهران)

مقصد

دورود (لرستان)

شروع قیمت 5,900,000 تومان

2 روز
تاریخ های حرکت تور
چهارشنبه 02 خرداد 1403 (15:15)
چهارشنبه 09 خرداد 1403 (15:15)
چهارشنبه 16 خرداد 1403 (15:15)
چهارشنبه 23 خرداد 1403 (15:15)

تور قطار ایلام دره شهر

مبدا

تهران (تهران)

مقصد

ایلام (ایلام)

شروع قیمت 6,900,000 تومان

2 روز
تاریخ های حرکت تور
سه‌شنبه 01 خرداد 1403 (15:15)
سه‌شنبه 08 خرداد 1403 (15:15)
سه‌شنبه 15 خرداد 1403 (15:15)
سه‌شنبه 22 خرداد 1403 (15:15)

تور قطار اورامانات مریوان ( کردستان )

مبدا

تهران (تهران)

مقصد

كرمانشاه (كرمانشاه)

شروع قیمت 5,400,000 تومان

3 روز
تاریخ های حرکت تور
سه‌شنبه 01 خرداد 1403 (01:20)
چهارشنبه 09 خرداد 1403 (01:20)
سه‌شنبه 15 خرداد 1403 (01:20)
چهارشنبه 23 خرداد 1403 (01:20)

تور قطار گلستان وترکمن صحرا

مبدا

تهران (تهران)

مقصد

گرگان (گلستان)

شروع قیمت 6,200,000 تومان

3 روز
تاریخ های حرکت تور
سه‌شنبه 08 خرداد 1403 (21:15)
پنج‌شنبه 10 خرداد 1403 (21:15)

تور قطار اپرت

مبدا

تهران (تهران)

مقصد

سمنان (سمنان)

شروع قیمت 4,750,000 تومان

2 روز
تاریخ های حرکت تور
پنج‌شنبه 03 خرداد 1403 (07:05)
پنج‌شنبه 10 خرداد 1403 (07:05)
دوشنبه 14 خرداد 1403 (07:05)
پنج‌شنبه 17 خرداد 1403 (07:05)
پنج‌شنبه 24 خرداد 1403 (07:05)
پنج‌شنبه 31 خرداد 1403 (07:05)

تور قطار ارومیه مهاباد دالامپر

مبدا

تهران (تهران)

مقصد

ارومیه (آذربایجان غربی)

شروع قیمت 4,300,000 تومان

3 روز
تاریخ های حرکت تور
سه‌شنبه 08 خرداد 1403 (23:40)
دوشنبه 14 خرداد 1403 (23:40)
سه‌شنبه 22 خرداد 1403 (23:40)

تور قطار تبریز جلفا کندوان

مبدا

تهران (تهران)

مقصد

تبریز (آذربایجان شرقی)

شروع قیمت 6,200,000 تومان

3 روز
تاریخ های حرکت تور
سه‌شنبه 01 خرداد 1403 (18:35)
پنج‌شنبه 10 خرداد 1403 (18:35)

تور قطار تخت سلیمان تکاب

مبدا

تهران (تهران)

مقصد

زنجان (زنجان)

شروع قیمت 4,300,000 تومان

2 روز
تاریخ های حرکت تور
پنج‌شنبه 03 خرداد 1403 (05:50)
پنج‌شنبه 10 خرداد 1403 (05:50)
پنج‌شنبه 17 خرداد 1403 (05:50)
پنج‌شنبه 31 خرداد 1403 (05:50)
پنج‌شنبه 24 خرداد 1403 (05:50)

تورقطار ورسک تا لفور

مبدا

تهران (تهران)

مقصد

سوادكوه (مازندران)

شروع قیمت 1,600,000 تومان

1 روز
تاریخ های حرکت تور
پنج‌شنبه 17 خرداد 1403 (07:50)

تور قطار قزوین

مبدا

قزوین (قزوین)

مقصد

قزوین (قزوین)

شروع قیمت 1,450,000 تومان

1 روز
تاریخ های حرکت تور
پنج‌شنبه 03 خرداد 1403 (07:00)
جمعه 04 خرداد 1403 (07:30)
پنج‌شنبه 10 خرداد 1403 (07:00)
پنج‌شنبه 17 خرداد 1403 (07:00)

تور قطار رشت (قطارهای سالنی صبا)

مبدا

تهران (تهران)

مقصد

رشت (گیلان)

شروع قیمت 1,600,000 تومان

1 روز
تاریخ های حرکت تور
پنج‌شنبه 03 خرداد 1403 (07:25)
جمعه 11 خرداد 1403 (07:25)
پنج‌شنبه 17 خرداد 1403 (07:25)

تور قطار زنجان

مبدا

تهران (تهران)

مقصد

زنجان (زنجان)

شروع قیمت 1,450,000 تومان

1 روز
تاریخ های حرکت تور
پنج‌شنبه 03 خرداد 1403 (05:50)
پنج‌شنبه 17 خرداد 1403 (05:50)
جمعه 11 خرداد 1403 (05:50)